HofhoudingDeze pagina gaat over de Hofhouding van het Nederlands Koninklijk Huis.
Foto: RVD/Erwin Olaf

Dienst Koninklijk Huis


De primaire taak van de Dienst van het Koninklijk Huis is de ondersteuning van de Koning,
de Koningin en Prinses Beatrix en overige leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden.
Voor de organisatie werken bijna 300 medewerkers. Zij werken in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam,
Apeldoorn en Baarn. De meeste kantoren van de dienst zijn gevestigd op het terrein van het Paleis Noordeinde in Den Haag.

De Dienst van het Koninklijk Huis bestaat uit het Civiele Huis en het Militaire Huis.

Personeel en Organisatie


De afdeling Personeel en Organisatie is een stafafdeling die het bedrijfsproces van de Dienst van het Koninklijk Huis ondersteunt.
De Dienst heeft ongeveer 300 personeelsleden in dienst. Zij werken in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam,
Apeldoorn en Baarn. Personeel en Organisatie verzorgt de rechtspositionele en de arbeidsvoorwaardelijke zaken van het personeel.
De afdeling wordt geleid door het Hoofd Personeel en Organisatie die een team van HR professionals aanstuurt.

Civiele Huis


Grootmeester


De Grootmeester heeft de leiding over de Dienst van het Koninklijk Huis en is het hoofd van de hofhouding.

De heer J.Th. (Jan) Versteeg bekleedt deze functie sinds 1 juli 2015.

Grootmeesteres


De Grootmeesteres onderhoudt sociale contacten met vooraanstaande buitenlanders die in Nederland wonen.

Bibi Barones van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael bekleedt deze functie sinds 1 september 2014.

Algemeen Secretaris


Het Algemeen Secretariaat ondersteunt beleidsinhoudelijk en praktisch de Koning en
de andere leden van het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie.

Eric Verwaal bekleedt deze functie sinds 1 juni 2014.

Plaatsvervangend Algemeen Secretaris


Freek Manche bekleedt deze functie sinds 16 juni 2014.

Particulier Secretaris Máxima


Gabriella Sancisi bekleedt sinds 1 maart 2014 deze functie.

Gabriella ondersteunt Koningin Máxima bij haar werkzaamheden in VN- en G20-verband en
in Nederland voor onderwerpen die te maken hebben met financiële bewustwording,
ondernemerschap en financiering.

Hofames


De hofdames zijn betrokken bij de voorbereiding van de evenementen van de Koning en
de andere leden van het Koninklijk Huis.

De functies van Hofames worden door de volgende personen bekleedt:
Lieke Gaarlandt-Van Voorst van Beest, Pien van Karnebeek-Thijssen en Annemijn Crince le Roy – van Munster van Heuven.

Persoonlijk adviseur


Pien Zaaijer bekleedt deze fucntie sinds 2013.

Dankzij haar brede maatschappelijke oriëntering helpt Pien het Koningspaar bij het nemen
van de juiste beslissingen. Pien bekijkt wie het paar zou moeten ontmoeten en beoordeelt de uitnodigingen.

Persoonlijk Adviseur van de Koning en Koningin


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 15 augustus 2017 ir. A.T. Bram Gille MPA
benoemd tot Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

Persoonlijk adviseur


Jan Snoek bekleedt deze functie sinds 1 oktober 2013.

Naast zijn adviseurschap heeft Jan een belangrijke rol als tekst- en speechschrijver.
Jan houdt zich ook bezig met het overzicht van activiteiten van leden van de
koninklijke familie en met het opstellen van brieven van de koning.

Directeur ICT


Erik van de Poel bekleedt deze functie sinds 5 september 2017.

Het Departement Informatie- en Communicatietechnologie verzorgt de digitale informatievoorziening en de
informatie- en communicatietechnologie voor de Koning zelf, de Dienst van het Koninklijk Huis,
Kroondomein Het Loo en het Kabinet van de Koning.

Het hoofd van het Departement ICT is de directeur ICT. De directeur ICT is eindverantwoordelijk voor de te leveren
ICT diensten en is tevens adviseur op het gebied van efficiënte bedrijfsvoering binnen de Dienst Koninklijk Huis.

Persoonlijk assistente


Eveline van den Bent bekleedt deze functie sinds 30 april 2013.

Eveline assisteert het Koningspaar op diverse terreinen.

Persoonlijk assistente Prinses Beatrix


Titia Haverkamp Begemann bekleedt deze functie sinds 1 december 2014.

Titia assisteert Prinses Beatrix op diverse terreinen.

Financieel Raadsman Prinses Beatrix


Joop Baars is sinds 15 maart 2014 financieel raadsman van Prinses Beatrix.

Thesaurier


De Thesaurier behandelt de financiën van de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis en van de Koninklijke Familie.

Michiel Prent bekleedt deze functie sinds 15 juli 2017.

Ceremoniemeester


Het bureau van de Ceremoniemeester coördineert de uitvoering van de buitenlandse bezoeken
van de Koning en van inkomende staatsbezoeken. Daarnaast coördineert de Ceremoniemeester
de uitvoering van alle evenementen waar de Koning gastheer is. Deze evenementen vinden voornamelijk
plaats op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam en Paleis Noordeinde in Den Haag. Ten slotte
kan het bureau advies geven over ceremoniële en protocollaire zaken.

Simon van der Burg bekleedt deze functie sinds 1 augustus 2017.

Hofmaarschalk


Sjoert Klein Schiphorst bekleedt deze functie sinds 2008.

Sjoerd heeft de leiding over alle huishoudelijke afdelingen in de paleizen en over mensen
die in de privésfeer van de koninklijke familie hun werk moeten doen; lakeien, kamermeisjes,
schoonmakers, persoonlijk verzorgers, kappers en huismeesters. In totaal zo’n zeventig personen.
Sjoerd verzorgt ook het verblijf van de gasten van de koning.

Intendant der Koninklijke Paleizen


De Intendance verzorgt het dagelijks beheer en het onderhoud van de aan het Staatshoofd
ter beschikking gestelde Koninklijke Paleizen - ook het Jachtslot Het Oude Loo. Ook het in de
paleizen aanwezig meubilair en het onderhoud aan de tuinen en parken, vallen onder verantwoordelijkheid
van de Intendance. De Intendance werkt nauw samen met het Rijksvastgoedbedrijf.

Marieke Penninga bekleedt deze functie sinds 1 mei 2016.

Stalmeester


Bert Wassenaar bekleedt deze functie sinds 1996.

Bert geeft leiding aan het Koninklijk Staldepartement, dat verantwoordelijk is voor het
vervoer van de leden van het Koninklijk Huis en de hofhouding per auto,
rijtuig, paard, trein, boot, vliegtuig, bus of helikopter.

Directeur Koninklijk Huis Archief


Koning Willem I stelde in 1825 het Koninklijk Huisarchief in om de archieven, de bibliotheek en
historische collecties van het Huis Oranje-Nassau centraal te beheren.

In 1895 besloot Koningin-regentes Emma in de tuin van Paleis Noordeinde een archiefgebouw neer te zetten in neoclassicistische stijl.
Het voor die tijd moderne gebouw werd in 1899 in gebruik genomen. Na 1945 werd de directeur van het Koninklijk Huisarchief ook beheerder
van de historische kunstcollecties in de paleizen. Prinses Juliana droeg het gebouw in 1993 over aan de Stichting Historische Verzamelingen
van het Huis Oranje-Nassau. Het gebouw is in 1997 gerenoveerd. In 1998 kwamen er nieuwe ondergrondse depots.

Op de website Koninklijke Verzamelingen: http://www.koninklijkeverzamelingen.nl/ is een deel van de collectie te zien en informatie over
tentoonstellingen in binnen- en buitenland, waar objecten uit de verzamelingen voor het publiek te zien zijn.
Het Koninklijk Huisarchief is onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis.

De directeur van het Koninklijk Huisarchief is sinds 2003 Flip Maarschalkerweerd.

Kamerheren


Koning Willem-Alexander heeft in iedere provincie de beschikking over een kamerheer.

Kamerheren hebben veel kennis van hun regio en beschikken over een uitgebreid netwerk. Kamerheren adviseren en ondersteunen
de Hofhouding bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio, vertegenwoordigen de Koning bij regionale
gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld begrafenissen van vooraanstaande personen of bij 75-jarige huwelijken. Kamerheren worden ook
betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, zoals Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten en staatsbezoeken.
Ook kunnen zij de Koning of leden van het Koninklijk Huis vergezellen bij streekbezoeken.

De Kamerheren per provincie:
- Drenthe: Mas Boom (1 januari 2014)
- Friesland: Geert Jan Douma (1 januari 2014)
- Noord-Brabant: Paul Rüpp (1 januari 2013)
- Utrecht: Joost van Lanschot (1 januari 2011)
- Noord-Holland: jonkheer Theo Röell (1 januari 2011)
- Zeeland: Jack Asselbergs (1 maart 2009)
- Limburg: Jan Schrijen (1 januari 2008)
- Gelderland: Roelof Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1 januari 2008)
- Amsterdam: Ernst Veen (1 januari 2006)
- Flevoland: Harry Dijksma (1 juli 2018)
- Groningen: Jaap Wolters (1 januari 2006)
- Overijssel: Coby Zandbergen (1 juli 2018)
- Zuid-Holland: Jan Jaap de Graeff (31 december 2015)

Commissaris van de Koning


De commissaris van de Koning (cvdK) heeft verschillende taken en bevoegdheden. De commissaris is zowel de voorzitter
van Provinciale Staten als van Gedeputeerde Staten. Als lid maakt hij ook deel uit van Gedeputeerde Staten.
In deze rollen ziet hij onder meer toe op de kwaliteit van het provinciale beleidsproces en besluitvormingsproces.
Ook bevordert de commissaris een goede behartiging van de provinciale aangelegenheden.

- Drenthe: Jetta Klijnsma (1 december 2017)
- Flevoland: Leen Verbeek (1 november 2008)
- Friesland: Arno Brok (1 maart 2017)
- Gelderland: Clemens Cornielje (31 augustus 2005)
- Groningen: René Paas (18 april 2016)
- Limburg: Theo Bovens (1 oktober 2011)
- Noord-Brabant: Wim van de Donk (1 oktober 2009)
- Noord-Holland: Johan Remkes (1 juli 2010)
- Overijssel: Andries Heidema (27 juni 2018)
- Utrecht: Willibrord van Beek (13 september 2013)
- Zeeland: Han Polman (1 maart 2013)
- Zuid-Holland: Jaap Smit (1 januari 2014)

Lakei


Een lakei is een bediende werkend aan een koninklijk hof. De taak van de lakei bestaat uit het bedienen van leden van de
koninklijke familie, hij maakt deel uit van de koninklijke hofhouding. Als ambtsuniform dragen lakeien een tenue.
In gewone huishoudens staat de lakei vaak bekend onder de Engelse naam butler.
Lakei is een van de weinige beroepen die alleen door mannen worden uitgevoerd; vrouwelijke lakeien bestaan niet.

Sinds mei 2017 hebben de lakeien nieuwe tenues.


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei in klein tenue met das


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei klein tenue metzwarte strik


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei klein tenue met witte pique


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei dagelijks tenue


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei detail dagelijks tenue


Foto: RVD/Maarten Schut / Lakei detail dagelijks tenue

Portier


Een portier is iemand die de entree van het paleis en paleizen terrein bewaakt en de deur openhoudt voor in- of uitgaande bezoekers.


Foto: RVD/Maarten Schut / Portier dagelijks tenue

Militaire Huis


Chef Militair Huis


Ludger Brummelaar bekleedt per 1 januari 2018 deze functie.

De Chef Militair Huis heeft de leiding over het Militaire Huis van de Dienst Koninklijk Huis. Hij is tevens de plaatsvervanger van de Grootmeester.
De Chef van het Militaire Huis coördineert de veiligheidsaspecten rondom het Koninklijk Huis, coördineert het militair ceremonieel aan het hof en
onderhoudt de (niet-politieke) contacten tussen het hof en Defensie.

Adjudanten


De acht adjudanten (m/v) zijn afkomstig uit een van de vier krijgsmachtonderdelen: marine, landmacht,
luchtmacht of marechaussee. Zij worden voor een periode van drie jaar uitgeleend aan het Militaire Huis.

Samen met de hofdames bereiden ze de openbare optredens van de leden van het Koninklijk Huis
voor en hen begeleiden hen bij grote evenementen. Ze richten zich vooral op het protocol en de logistiek.

Per 31 maart 2014 is Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.F. Van Iddekinge
benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 1 juni 2014 is J. de Bruyn benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 13 juli 2015 is Luitenant-kolonel van het Regiment Geneeskundige Troepen H.C. Veenhuijzen
benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 1 december 2015 is Luitenant-kolonel vlieger van de Koninklijke Luchtmacht S.S. Schoemaker EMSD
benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 18 juli 2016 is Luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst J.P.G. Verhagen EMSD
benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 18 juli 2016 is Kapitein-luitenant ter zee M. Mos EMSD benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 14 januari 2017 is Luitenant-kolonel der Grenadiers M.G.M. Simons benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Per 18 juni 2018 is Kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine P.M. Kok EMSD benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Adjudanten in buitengewone dienst


Koning Willem-Alexander benoemt een adjudant na zijn vertrek vaak tot adjudant in buitengewone dienst.

In bijzondere omstandigheden kan hij of zij tijdelijk worden teruggeroepen om de koning
bij te staan of te vertegenwoordigen tijdens ceremoniële aangelegenheden.

Koning Willem-Alexander benoemde in mei 2013 zijn neef Prins Maurits tot adjudant in buitengewone dienst.
Zelf stond Willem-Alexander sinds zijn 23ste in deze functie zijn moeder bij.
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven deed hetzelfde onder Koningin Juliana.

Generaal-majoor der Cavalerie Henk Morsink is per 1 januari 2014 benoemd tot
adjudant-generaal in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Kapitein-luitenant ter zee van administratie S.M. Oost is per 1 november 2013 benoemd
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel drs. S.A.R. Riedstra is per 1 januari 2014 benoemd tot
adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht P.M.G. Lukken-Castelein is per 31 maart 2014
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee A.J.M. Wertenbroek is per 26 augustus 2014
tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst J.E. Irausquin EMSD is per 31 juli 2015
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel van het Regiment Bevoorrading en Transport T.P. Beaufort EMSD is per
31 juli 2015 tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel vlieger van de Koninklijke Luchtmacht J. Koetsier is per 1 december 2015
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Kapitein-luitenant ter zee H.W. Zwier is per 18 juli 2016 tot adjudant in buitengewone
dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel der Cavalerie T.R. van de Krol EMSD is per 18 juli 2016 tot adjudant in
buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Luitenant-kolonel der Rijdende Artillerie J.J.M. Oomens EMSD is per 14 januari 2017 tot adjudant in
buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning benoemd.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 januari 2018
Generaal T.A. (Tom) Middendorp benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit met ingang van 18 juni 2018 Kapitein-luitenant
ter zee Logistieke Dienst A. Krishnadath EMSD benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Informatie bronnen: NOS.nl en RVD/Koninklijk Huis


Copyright © 2006-2018 https://koningsfan.dse.nl/


Homepage