Contact
Wie is de website beheerster...:


Ik heet Willemijn AdriŽnne Vendrig, roepnaam Wills.
Ik ben geboren op 28 januari 1989 te Amsterdam.

Over het ontstaan van deze website:


Ik begon in 2004 interesse te krijgen in het Koninklijk Huis nadat ik het boek "De kinderen van Oranje in Beeld"
uit de bibliotheek kreeg te lezen van mijn moeder over het leven van de Prinsen en Prinsessen.
Eerst bleef ik me beperken tot het Nederlandse Koningshuis, in 2006 kwamen daar ook alle andere
Europese Vorstenhuizen bij en nog later de Niet-Europese Vorstenhuizen bij.

In het schooljaar 2005/2006 kreeg ik op de middelbare school in de ICT-les de mogelijkheid om een website te bouwen.
En sinds februari 2006 is de website https://koningsfan.dse.nl/ een feit.

Sinds oktober 2011 ga ik af en toe naar de activiteiten van de Royals toe om fotoīs te maken. Mijn zelfgemaakte fotoīs van
de Royals kunt u ook zien op deze website. Ook bezoek ik regelmatig de Koninklijke Paleizen en tentoonstellingen die er zijn.
Verder lees ik graag biografieŽn over de Koninklijke Huizen.

Sinds 2012 ga ik elk jaar in april naar de Oranjebeurs in Oranjestad Buren, eerst om mijn verzameling
uit te breiden, nu om gezellig bij te kletsen met andere Oranjefans.

Over mijn andere hobby's:


Sinds mijn 12de maak ik zelf 3D-kaarten. Deze stuur ik uiteraard ook naar de Royals toe.
Ook andere tentoonstellingen die niets met het Koningshuis te maken hebben, hebben ook mijn interesse.
Steden in het buitenland verkennen vind ik ook erg leuk.

Over Copyright en interview verzoeken:


Niets van deze site mag worden gekopieerd of openbaar gemaakt zonder vooraf toestemming te vragen bij de beheerster.
Wel mag informatie van deze site worden gehaald voor privť-doeleinden. Deze website is een hobby website en niet-commercieel.
Mocht u vinden dat er afbeeldingen gebruikt zijn zonder uw medeweten in, dan kunt u vriendelijk vragen aan de beheerster of deze verwijderd mogen worden.

Interviews voor televisie, radio, tijdschriften en kranten doe ik niet.

Deze website is officieel erkend als Nederlands Digitaal Erfgoed door de Koninklijke Bibliotheek!


Op 6 oktober 2015 ontving ik, Wills, een e-mail van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Hier stond het volgende in:

"In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites
te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren.
Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): https://koningsfan.dse.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het
risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend
in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt
te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen
publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor
toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites
die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 5 november 2015."

De geschiedenis van vandaag wordt vooral online geschreven. Daarom archiveert de KB sinds 2007 de belangrijkste websites van Nederland.
Zo voorkomen we dat de onderzoekers van de toekomst te maken krijgen met een digitaal gat in ons geheugen.

Sinds 28 januari 2016 staat mijn website vermeld in het digitale archief van de Koninklijke Bibliotheek
te Den Haag onder de naam "Koningsfan" met daarnaast het webadres.

Meer informatie over Webarchivering is te vinden via de volgende link, klik op de afbeelding:Deze website is aangesloten bij het Platform Online Musea!


Sinds 14 april 2017 is deze website aangesloten bij het Platform Online Musea. Wat is Platform Online Musea?

Online Musea is het Platform voor de verzamelaar en is opgericht op 16-02-2013. De aangesloten verzamelaars dragen een keurmerk
en zij ontvangen een certificaat van het Platform Online Musea. Unieke verzamelingen die alleen online te zien.
Deze particuliere verzamelaars bewaren ook het Nederlands erfgoed.

De website Koningsfan op de website van het Platform Online Musea:

Koningsfan Platform Online Musea

Liever geen verzoeken meer tot overname van een Koninklijke erfenis:


Regelmatig krijg ik verzoeken van mensen met de vraag of ik Koninklijke spullen van hun wil overnemen omdat diegene stopt met verzamelen
of omdat een familielid is overleden/is gaan wonen in een verpleeghuis en ze de Koninklijke spullen uit de erfenis willen overdragen
aan een Royaltyfan. Ik vindt het erg leuk dat u dan aan me denkt echter verzamel ik liever zelf mijn eigen Koninklijke spulletjes bij
elkaar die ik dan op de Oranjebeurzen in Buren, Wassenaar en Nijverdal koop en die ik dus zelf heb uitgezocht.
U kunt deze koninklijke spulletjes beter aan Museum Buren & Oranje te Oranjestad Buren schenken.

Sinds april 2017 is mijn verzameling compleet, mijn kamer is vol en er kan helaas niets meer bij.

E-mailadres:


Ik ben vanaf mijn geboorte licht slechthorend en daarom is bellen lastig voor mij. Je zult dus geen telefoonnummer vinden op mijn website.
Dus als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de beheerster van deze site via: info.koningsfan@gmail.com


Copyright © 2006-2017 https://koningsfan.dse.nl/


Homepage