Prins Constantijn en Prinses Laurentien
Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

ConstantijnFoto: RVD/Jeroen van der Meyde

Constantijn Christof Frederik Aschwin Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
Jonkheer van Amsberg is op 11 oktober 1969 geboren in Utrecht als derde zoon van
Prinses Beatrix en Prins Claus.
Prins Constantijn heeft twee broers, Koning Willem-Alexander (1967) en Prins Friso (1968-2013).


Foto: Prins Constantijn in 1969, RVD


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met kinderen in de tuin van Kasteel Drakensteyn, 1974, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Prinses Beatrix met haar zonen, 1975, Davis/RVD/Nationaal Archief


Foto: Prins Constantijn in 1978, RVD


Foto: RVD


Foto: Alle kleinkinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard, Dam/RVD/Nationaal Archief

Prins Constantijn volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn.
En behaalde in 1987 het vwo-examen aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag.
Aansluitend volgde de Prins een jaar lang talencursussen in Frankrijk en Italië.

De Prins studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en behaalde zijn meesterstitel in 1995
in de richting burgerlijk recht. In 2000 volgde hij een MBA-studie aan het European Institute of
Business Administration (INSEAD) te Fontainebleau in Frankrijk.


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met hun drie zonen in 1998, Capital Photos/RVD/Nationaal Archief


Foto: RVD


Foto: RVD/Royal Images/Frank van Beek


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

LaurentienFoto: RVD/Jeroen van der Meyde

Petra Laurentien wordt geboren op 25 mei 1966 als Petra Laurentien Brinkhorst.
als dochter van mr. L.J. Brinkhorst en drs. J. Brinkhorst-Heringa.


Foto: Laurentien Brinkhorst met haar ouders en broer in 1970, RVD


Foto: Laurentien Brinkhorst in 1972, RVD

Prinses Laurentien bezocht eerst de middelbare school in Den Haag en behaalde haar baccalauréat A aan het Lycée Français in Tokio.
Prinses Laurentien studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 1986 haar propedeuse geschiedenis behaalde.
In 1989 verkreeg zij een Bachelor of Arts in de politieke wetenschappen aan de University of London (Queen Mary College).
In juli 1991 haalde de Prinses haar Master of Journalism aan de University of California te Berkeley in de Verenigde Staten.


Foto: RVD/Max Koot Studio/Rob Ris


Foto: RVD/Max Koot Studio/Rob Ris


Foto: RVD/Royal Images/Frank van Beek


Foto: RVD/Royal Images/Frank van Beek


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Gezin


Op 16 december 2000 wordt de verloving van Constantijn met Laurentien bekend gemaakt.
Op 17 mei 2001 vond het burgerlijk huwelijk plaats in Den Haag.
De kerkelijke inzegening vond plaats op 19 mei 2001 in de Grote of St. Jacobskerk, ook in Den Haag.


Foto: RVD

Prins Constantijn en Prinses Laurentien hebben drie kinderen:
- Eloise Sophie Beatrix Laurence (8 juni 2002)
- Claus-Casimir Bernhard Marius Max (21 maart 2004)
- Leonore Marie Irene Enrica (3 juni 2006)


Foto: Geboorte van Gravin Eloise in 2002, RVD/ Jeroen van der Meyde


Foto: Geboorte van Graaf Claus-Casimir in 2004, RVD/Max Koot studio/Rob Ris


Foto: Geboorte van Gravin Leonore in 2006, RVD/ Jeroen van der Meyde


Foto: Geboorte van Gravin Leonore in 2006, RVD/ Jeroen van der Meyde


Foto: Gravin Leonore, Graaf Claus-Casimir en Gravin Eloise in 2012, RVD/Prins Constantijn


Foto: Prins Constantijn en Prinses Laurentien met hun kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore in 2009, RVD/ Jeroen van der Meyde


Foto: Prins Constantijn en Prinses Laurentien met hun kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore in 2009, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Gravin Leonore, Graaf Claus-Casimir en Gravin Eloise in 2012, RVD/Prins Constantijn


Foto: Gravin Eloise, RVD/Prins Constantijn


Foto: Gravin Eloise, RVD/Prins Constantijn


Foto: Graaf Claus-Casimir, RVD/Prins Constantijn


Foto: Graaf Claus-Casimir, RVD/Prins Constantijn


Foto: Gravin Leonore, RVD/Prins Constantijn


Foto: Gravin Leonore, RVD/Prins Constantijn


Foto: RVD/ANP, Koen van Weel


Foto: Mount Vernon

Gezinsfoto´s Prinses Beatrix ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag


Op 31 januari 2018 gaf de RVD drie nieuwe familiefoto's vrij van Prinses Beatrix vanwege haar 80ste verjaardag.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Leven en werk


Met ingang van 1 juli 2016 is Prins Constantijn Special Envoy voor StartupDelta2020. Gedurende anderhalf jaar staat de Prins
aan het roer van de opvolger van StartupDelta, waarbij hij als adviseur al nauw betrokken was. Prins Constantijn is zelfstandig
adviseur in bedrijfsinnovatie en mede-initiatiefnemer van Startup Fest Europe, en is daarnaast Directeur 'Digital Technology and Macro Strategy'
bij MAP in Londen. De Prins is sinds 20 januari 2017 tevens lid van de 'High Level Group of Innovators', een groep van 15 onafhankelijke leden die
de Europese Commissie adviseert over het aanboren van nieuwe markten door onderzoeks- en innovatieprogramma's.

De Prins begon zijn werkzame leven bij het Kabinet van de Commissaris van de Europese Commissie, mr. H. van den Broek. Hierna volgde de Prins een
MBA opleiding in INSEAD te Fontainebleau en liep hij stage bij de International Finance Corporation in Washington DC. Vervolgens werkte hij als
strategische beleidsadviseur bij Booz Allen& Hamilton in Londen en als beleidsonderzoeker voor RAND Europe in Leiden en Brussel, waar hij later hoofd
werd van het Information Policy and Economics Team. Voor RAND Corporation richtte hij in 2008 het Brusselse kantoor op, waaraan hij twee jaar leiding
heeft gegeven. Ook was de Prins van 2003 tot 2008 werkzaam als adviseur Europa-communicatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2010 maakte de
Prins de overstap naar de Europese Commissie, eerst als adviseur en later als Adjunct Kabinetschef, Commissaris voor Digitale Agenda bij het kabinet van
voormalig Eurocommissaris mevrouw drs. N. Kroes. Tot november 2014 was de Prins Constantijn werkzaam als Kabinetschef van voormalig vice-voorzitter van de
Europese Commissie mevrouw Kroes. In april en mei van 2015 maakte Prins Constantijn als Eisenhower Fellow een studiereis door de VS

Naast haar activiteiten als lid van het Koninklijk Huis heeft Prinses Laurentien verschillende professionele activiteiten.
Zo is zij Fellow bij de European Climate Foundation, Special Advisor voor Rewilding Europe en Senior adviseur bij de Haven
van Rotterdam. In 2009 richtte de Prinses de Missing Chapter Foundation op waarvan zij de directeur is en verscheen haar
eerste boek van de kinderboekenreeks Mr Finney, over duurzaamheid en klimaatverandering.
Het tweede Mr Finney-boek verscheen in februari 2011, het derde in november 2013.

Sinds eind 2012 is Prinses Laurentien president van Fauna & Flora International (FFI), een internationale natuurbeschermingsorganisatie
die zich met name richt op de wereldwijde bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen. De Prinses was al sinds 2003 actief bij
FFI, eerst als lid van het Executive Committee en Vice-President, tot haar benoeming als President.

Tot 2003 heeft Prinses Laurentien gewerkt in diverse internationale communicatiefuncties, o.a. bij Weber Shandwick en Edelman PR Worldwide.

Sinds 2001 zet Prinses Laurentien zich in voor de bevordering van geletterdheid. In mei 2004 werd op haar initiatief Stichting Lezen & Schrijven
opgericht. De stichting heeft als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in Nederland en internationaal.

Op 24 maart 2009 is Prinses Laurentien benoemd als Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO, waarmee ze zich ook wereldwijd inzet voor de
problematiek van laaggeletterdheid. De Prinses werd op 1 februari 2011 voorzitter van de High Level Group of experts on Literacy (HLG) van
de Europese Commissie, die in 2012 zijn eindrapport presenteerde. De HLG gaf daarin aanbevelingen voor een structurele
Europese aanpak van laaggeletterdheid.

Sinds 1 januari 2014 is Prinses Laurentien erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, nadat zij het voorzitterschap
heeft overgedragen aan Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In haar functie als erevoorzitter blijft de Prinses nauw betrokken bij het aanpakken van laaggeletterdheid.
Zij geeft met name richting aan de internationale inspanningen van de stichting, zoals binnen het
European Literacy Policy Network (ELINET) en het programma Public Libraries 2020.

Laurentien en Constantijn wonen in Den Haag.

Functies


Prins Constantijn heeft de volgende maatschappelijke functies:
- Voorzitter Raad van Advies SIDN Fonds
- Voorzitter Prins Bernhard Natuurfonds

Prins Constantijn heeft de volgende erefuncties:
- Erevoorzitter van het Prins Claus Fonds
- Beschermheer van de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
- Beschermheer World Press Photo
- Beschermheer Stichting Nederlandse Vioolconcoursen

Prinses Laurentien heeft de volgende erefuncties:
- Beschermvrouw van de Vereniging Onbeperkt Lezen (voorheen de NLBB, Vereniging van Leesgehandicapten)
- Beschermvrouw van het Genootschap Onze Taal
- Beschermvrouw Expertisecentrum handicap + studie
- Erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken
- President Fauna & Flora International
- President van de Europese Culturele Stichting

Zelfgemaakte foto's van Prins Constantijn en Prinses Laurentien


De website beheerster heeft Prins Constantijn en Prinses Laurentien een paar keer goed kunnen fotograferen.
Copyright © 2006-2018 https://koningsfan.dse.nl/


Homepage