Koning Filip en Koningin Mathilde van BelgiŽ
Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Koning FilipFoto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Filip Leopold Lodewijk Maria wordt geboren op 15 april 1960 als eerste kind van
Koning Albert II en Koningin Paola.

Studie


Filip volgt een klassiek en tweetalig schooltraject in het lager en middelbaar onderwijs in BelgiŽ
en vervolgens bij de Koninklijke Militaire School, een tweetalige instelling van universitair niveau.
Sinds jongs af geboeid door de luchtvaart en de ruimtevaart, kiest hij voor een militaire opleiding
bij de luchtmacht en behaalt zijn brevet van jachtpiloot.
Hij sluit deze opleiding af met het brevet van parachutist en commando in 1981.

Daarna behaalt Filip achtereenvolgens de brevetten van gevechtspiloot (1982),
parachutist en commando waarna hij het bevel voert over een peloton bij het 3de Bataljon Parachutisten.
In 2001 wordt hij bevorderd tot Generaal-majoor bij de Land- en Luchtcomponent en Divisie-admiraal
bij de Marinecomponent. In mei 2004 behaalt Filip zijn brevet van privaat helikopterpiloot.
In 2010 wordt Filip bevorderd tot Luitenant-generaal en Viceadmiraal.

Koning Filip vervolledigt zijn universitaire vorming aan het Trinity College van de Universiteit van Oxford
(Groot-BrittanniŽ) en aan de Graduate School van de Universiteit van Stanford in CaliforniŽ (VSA)
waar hij in 1985 het diploma van master in de politieke wetenschappen behaald.

Na zijn terugkeer in BelgiŽ in 1985 verdiept hij zich in de politieke, economische en sociale realiteit
van zijn land. Een periode van 8 jaar waarin hij BelgiŽ en de Belgen leert kennen, met tal van ontmoetingen,
bezoeken, conferenties en zendingen die hem inwijden in alle aspecten van de werking van zijn land.
In deze periode breidt hij zijn kennis sterk uit in domeinen die hem persoonlijk interesseren,
zoals geschiedenis, literatuur en filosofie. Hij onderneemt veel studiereizen en ontmoet overal
ter wereld diverse personaliteiten die zich inzetten als leiders of gewone burgers.
Hij volgt van nabij het Europese integratieproces op. Filip doet verschillende terreinervaringen
op in het humanitaire domein.

Na de dood van Boudewijn in 1993 wordt Filip de vermoedelijke troonopvolger na de troonsbestijging
van zijn vader Koning Albert II en ontvangt hij de titel Hertog van Brabant, een titel die gewoonlijk
aan de kroonprins gegeven wordt. Vanaf dan neemt zijn publieke rol de bovenhand.

Op vraag van zijn vader Koning Albert II neemt Filip op 6 augustus 1993 het erevoorzitterschap over van het
Agentschap voor Buitenlandse Handel. Op 21 juni 1994 legt Filip de eed af als senator van rechtswege.

Het Prins Filipfonds, opgericht in 1998, heeft tot doel mensen en verenigingen van de drie
gemeenschappen met elkaar in contact te brengen.

In mei 1997 aanvaardt Koning Filip het Erevoorzitterschap van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling,
opgericht naar aanleiding van de Conferentie van Rio.

In 2002 verleent de Katholieke Universiteit van Leuven Koning Filip de titel van Doctor Honoris Causa.

In 2003 neemt Koning Filip ook het Erevoorzitterschap op zich van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Sinds 2004 is Koning Filip ook Erevoorzitter van de Europese Tak van de Club van Rome en van de Internationale Poolstichting.

Op 22 juni 2015 verleende de Wuhan Universiteit van China Koning Filip te titel: Honorary Professor of Wuhan University.

MathildeFoto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Mathilde Marie Christine Ghislaine dīUdekem dīAcoz wordt geboren 20 januari 1973 als
dochter van gravin Anna Komorowska en graaf Patrick dīUdekem dīAcoz.
Mathilde is de oudste van 5 kinderen.

Studie


Koningin Mathilde liep lagere school in Bastenaken en voltooide haar humaniora in het
ďInstitut de la Vierge FidŤleĒ te Brussel. Zij vatte nadien de studies van logopediste aan
in het ďInstitut Libre Marie HAPSĒ te Brussel, waar ze in 1994 ook het diploma behaalde van logopediste.

Als jonge volwassene zette zij zich als vrijwilligster in voor de begeleiding van personen met een beperking.
Ze leerde ook het moeilijke terreinwerk kennen in de moeilijke buurten van Cairo.
De jonge Mathilde was eveneens au pair in het buitenland.
Met vrienden ondernam ze trektochten in AziŽ, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Zij oefende tussen 1995 en 1999 het beroep van logopediste uit in een eigen kabinet in Brussel.
Koningin Mathilde studeerde psychologie aan de "Universitť Catholique de Louvain" waar ze cum laude
afstudeerde als Psychologe op 7 september 2002.

In 2000 is het Prinses Mathildefonds opgericht, binnen de Koning Boudewijnstichting.
Belangrijkste doelstelling van het Prinses Mathildefonds is het sterker maken van de kwetsbaren
in onze samenleving. Op vraag van Unicef en Unaids was Koningin Mathilde gedurende meerdere jaren
Speciaal Vertegenwoordiger voor hun wereldwijde campagne ter ondersteuning van weeskinderen en
andere kwetsbare kinderen die direct of indirect door HIV/Aids zijn getroffen.
Koningin Mathilde werd in 2007 lid van de "Young Global Leaders" van het Wereld Economisch Forum.
In dit kader volgde ze eveneens het "Global Leadership and Public Policy Program" aan de "Harvard Kennedy School" in Boston.
In 2009 werd Koningin Mathilde Erevoorzitster van Unicef BelgiŽ.
In 2010 werd de Mathilde erelid van de Besturraad van de Schwab Stichting voor sociaal ondernemerschap.
Mathilde aanvaarde in 2010 ook het Ere-Voorzitterschap van de "Breast International Group",
een wereldwijd netwerk dat onderzoek verricht naar borstkanker op internationaal niveau.

Koningin Mathilde houdt van moderne en klassieke muziek, speelt zelf piano en houdt veel van literatuur.
Zij beoefent sporten als tennis en zwemmen en geniet graag van de natuur en van het buitenleven.
Ze is een regelmatige gebruiker van de moderne communicatiemiddelen.

Op 20 december 2013 heeft Koningin Fabiola het erevoorzitterschap van de Koningin Elisabeth wedstrijd
overgedragen aan Koningin Mathilde. Vanaf 20 december 2013 is Koningin Mathilde erevoorzitter
van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van BelgiŽ.

Op 17 januari 2014 heeft Koningin Paola het erevoorzitterschap van Child Focus,
de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, overgedragen aan Koningin Mathilde.
Vanaf 17 januari 2014 is Koningin Mathilde erevoorzitter van Child Focus.

Op 30 januari 2014 wordt door de Belgische Monarchie bekend gemaakt dat het
Prinses Mathildefonds voortaan het Koningin Mathildefonds heet.

Op 25 maart 2015 heeft Koningin Mathilde het erevoorzitterschap van de Koning Boudewijnstichting aanvaard.

In maart 2015 heeft Koningin Mathilde haar Hoge Bescherming aan de Brailleliga in BelgiŽ verleent.

De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dhr. Ban Ki-Moon, heeft Koningin Mathilde op 18 januari 2016
benoemd tot lid van de Groep van Pleitbezorgers van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030
(Sustainable Development Goals Advocacy Group 2030).

Gezin


Op 13 september 1999 werd de verloving van Filip met Mathilde dīUdekem dīAcoz bekend gemaakt.
Op 4 december 1999 vond het huwelijk plaats tussen Filip en Mathilde.

Koningin Mathilde en Koning Filip hebben 4 kinderen:
- Kroonprinses Elisabeth (25 oktober 2001)
- Prins GabriŽl (20 augustus 2003)
- Prins Emmanuel (4 oktober 2005)
- Prinses Elťonore (16 april 2008)

Koning Filip en Koningin Mathilde combineren een familieleven met de protocollaire en officiŽle verplichtingen.
Zij voeden persoonlijk hun vier kinderen, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Elťonore, op.
De kinderen groeien op in een meertalige omgeving en volgen het Nederlandstalig onderwijs.
Niet alleen literatuur, maar ook muziek, sport en creativiteit worden aangemoedigd.
Ze groeien op omringd door leeftijdgenootjes. Bovendien wordt hen van jongs af aan een sociaal gevoel
bijgebracht door activiteiten te doen samen met kinderen van diverse achtergrond.
De vakanties worden besteed aan familie en vrienden. In hun vrije tijd houdt het
Koninklijk paar ervan om te lezen en sporten te beoefenen.
Koning Filip gaat geregeld joggen en nam in mei 2013 en 2014 deel aan de 20 kilometer van Brussel.

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: BjÝrn SigurdsÝn/Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stťphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin MŠxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van BelgiŽ en Kroonprins Haakon van Noorwegen.

Koningsschap vanaf 21 juli 2013


Op 3 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand aangekondigd ten gunste van zijn zoon Filip.
Op 21 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand ondertekend.
Op 21 juli 2013 heeft Filip de eed als Koning der Belgen afgelegd en is hij vanaf
dat moment de Koning van BelgiŽ. Vanaf 21 juli 2013 is Prinses Mathilde, Koningin Mathilde geworden.
De oudste dochter van Koning Filip en Koningin Mathilde is vanaf nu Kroonprinses Elisabeth.

Eedaflegging van Z.M. de Koning Filip, 21 juli 2013


Tekst van de grondwettelijke eed


"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven,
's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren."

"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge,
de maintenir l'indťpendance nationale et l'intťgritť du territoire".

"Ich schwŲre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten,
die Unabhšngigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren."

Toespraak na de eedaflegging


Majesteiten, Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren,

Ik heb zonet voor u de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid
die voortaan op mij rust. Deze eed is een plechtige belofte die de bijna tweehonderd jaar
oude vertrouwensrelatie tussen de Koning en het Belgische volk hernieuwt.

Ik volg hierin zes andere Koningen op, onder wie mijn vader Koning Albert.
Sire, gedurende twintig jaar hebt u deze vertrouwensband onderhouden door een toegankelijke
Koning te zijn, met een warm en diep menselijk gelaat. U was een luisterend en geŽngageerd Staatshoofd.
Koningin Paola heeft u hierin gesteund en legde zich bovendien toe op fundamentele zaken als
onderwijs en cultuur.

Sereen, waardig en met grote toewijding hebt u het Belgische volk op moeilijke maar ook op
gelukkige momenten begeleid, in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door diepgaande veranderingen wereldwijd.
Wij zijn u daar dankbaar voor.

Ik besef hoe gelukkig ik ben te mogen rekenen op de constante steun van mijn vrouw Koningin Mathilde.
Lieve Mathilde, sinds vele jaren heb jij je met heel je hart ingezet in talrijke activiteiten.
Je hebt een aangeboren zin voor menselijk contact.
Met onze dierbare kinderen beginnen wij vol vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk
van ons leven en van ons land.

Dames en Heren,

Ik vat mijn koningschap aan met de wil om mij ten dienste te stellen van alle Belgen.
Ik zal hiervoor in volle verstandhouding samenwerken met de regering en overeenkomstig de Grondwet.
De afgelopen jaren heb ik steeds nauwere banden mogen ontwikkelen met veel van mijn medeburgers.
Ik zal deze dialoog nog versterken.

De rijkdom van ons land en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van
onze verscheidenheid een sterkte maken. Telkens weer vinden we het evenwicht
tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van BelgiŽ is precies dat we zin
geven aan onze verscheidenheid.

De jongste staatshervorming draagt belangrijke bevoegdheden over aan de deelstaten.
Hierdoor komt de beslissingsmacht dichter bij de burgers te liggen en zullen we
de uitdagingen van de toekomst beter aankunnen. De sterkte van BelgiŽ gaat ook uit van zijn deelstaten.
Ik zal constructieve contacten onderhouden met hun vertegenwoordigers.
Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen
en Gewesten onze burgers en onze ondernemingen ten goede zal komen.

Samen kunnen we de bekwaamheden van elk van ons tot hun recht doen komen.
Daarin bestaat ons gemeenschappelijk talent zoals het zich in de loop van onze
geschiedenis heeft ontwikkeld. Het is een ingesteldheid die ons karakter en onze waarden vorm heeft gegeven.
Samen de moeilijkste problemen oplossen. De meest uiteenlopende strekkingen met elkaar
verzoenen zonder dat ze aan originaliteit of sterkte moeten inboeten.
Dŗt is ook de essentie van onze vindingrijkheid en onze zin voor maat.

Dames en Heren,

De waarden die ons drijven, hebben generaties mannen en vrouwen vůůr ons bezield.
Door hun inzet in de maatschappij en in de politiek hebben onze voorgangers ons
land een hoge graad van welvaart en solidariteit bezorgd. Zij legden de grondslag
voor een gezond ondernemingsklimaat en voor een efficiŽnte sociale zekerheid.

De crisis treft veel van onze landgenoten.
Ik wil vandaag iedereen aanmoedigen, mannen en vrouwen, om vol te houden.
Elk van ons bezit een onvermoed potentieel dat tot ontplooiing kan komen.
Daar ben ik rotsvast van overtuigd.
Daarnaast beschikken we samen over de nodige middelen om de moeilijkheden
te trotseren en aan iedereen de mogelijkheid te geven om vooruit te komen.

Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken.
Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen.
Wij zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische
bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan.
Tijdens mijn zendingen naar het buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer
de troeven van BelgiŽ, de talenten en de sterktes die wij bezitten, wereldwijd gewaardeerd worden.

Dames en Heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap.
Ik zal, in BelgiŽ en in het buitenland, al deze kwaliteiten ondersteunen.

Laten wij samen ons land nieuw enthousiasme geven.

Leve BelgiŽ ! Vive la Belgique ! Es lebe Belgien !

Bron: De Belgische Monarchie, http://www.monarchie.be/


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

OfficiŽle fotoīs na de eedaflegging van Koning Filip, 21 juli 2013Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie

Staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde, 8 november 2013


Op 8 november 2013 zijn de officiŽle staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde
vrijgegeven door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie.


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox

Koninklijk Besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ, 12 november 2015


FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

12 NOVEMBER 2015 - Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 85 en 113;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891
dat de titel van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap
in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I;

Overwegende dat het aangewezen is de toename van het aantal dragers van de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ
via de zijtakken van de Koninklijke Familie te beperken;

Overwegende dat het daarenboven wenselijk is dat de Prinsen en Prinsessen van BelgiŽ, die momenteel deze titel voeren, deze behouden;

Overwegende dat het met het oog op de toepassing van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind
en aan de geadopteerde, en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
en met het oog op de deelname van leden van de Koninklijke Familie aan het economisch leven, het aangewezen is om zo
veel mogelijk verwarring tussen de familienaam en de titels te vermijden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Koning, evenals de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Kroonprins of de Kroonprinses, de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die
hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 2. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II, de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels
die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 3. De Prinsen en Prinsessen, die reeds de titel Prins of Prinses van BelgiŽ voeren krachtens het koninklijk besluit
van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de
mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, behouden deze titel volgend op hun voornaam
en voor zover ze die voeren, hun familienaam en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen.
Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 4. De Prinsen en Prinsessen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Leopold, Joris, Christiaan,
Frederik van Saksen-Coburg en die niet worden beoogd door de artikelen 1 tot 3, voeren na hun voornaam en voor zover ze die voeren,
hun familienaam, de titels die hun krachtens hun ascendentie toekomen.

Art. 5. Het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel
van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn
van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 7. De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2015.

FILIP

Van Koningswege:

De Eerste Minister, Ch. MICHEL

De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Dit besluit betekend in gewoon Nederlands het volgende:


Op 12 november 2015 is er een nieuw Koninklijk Besluit in werking getreden omtrent de verlening van de titel Prins of Prinses van BelgiŽ.

Vanaf nu voeren alleen nog de kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn van Koning Filip afstammen, de titel van
Prins of Prinses van BelgiŽ. In de volgende generatie krijgen alleen de kleinkinderen van Kroonprinses Elisabeth de titel
Prins of Prinses van BelgiŽ en niet meer die van haar zus Prinses Elťonore en haar broers Prins GabriŽl en Prins Emmanuel.

De kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn afstammen van Koning Albert II, en die ook allemaal de titel voeren van
Prins of Prinses van BelgiŽ, behouden die titel. Dit betekend dat de kleinkinderen van Prinses Astrid en Prins Lorenz de titel
Prins of Prinses van BelgiŽ niet meer toegekend krijgen. Ook de kleinkinderen van Prins Laurent en Prinses Claire krijgen de titel
Prins of Prinses van BelgiŽ niet meer toegekend.


Nieuwe gezinsfotoīs Koning Filip en Koningin Mathilde, 24 december 2014


Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten delen Hunne Majesteiten de Koning
en de Koningin deze familiefoto's met u.

Recente foto's van de Koning en de Koningin en hun vier kinderen,
Prinses Elisabeth, Prins GabriŽl, Prins Emmanuel en Prinses Elťonore.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Zomerfotosessie BelgiŽ, 11 juli 2015


Koning Filip en Koningin Mathilde zijn samen met
hun kinderen Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore
naar het dierenpark Pairi Daiza gegaan, daar werd
ook de jaarlijkse zomerfotosessie gehouden.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Nationale Feestdag BelgiŽ, 21 juli 2015


Nieuwe gezinsfoto van Filip en Mathilde van de Nationale Feestdag
uitgegeven door het Paleis via hun officiŽle Facebookaccount.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Belgisch Koninklijke Gezin bij Autoloze zondag, 20 september 2015


Het Belgisch Koningspaar en hun kinderen waren aanwezig op de 15de autoloze zondag.
Ze brachten een bezoek aan het Sportfeest in het Jubelpark, dit jaar in het teken
van de Paralympische Spelen Rio 2016.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Twee nieuwe foto's van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 4 november 2015


Op 4 november 2015 heeft het Belgische Hof via hun officiŽle Facebookaccount en officiŽle Twitteraccount
twee nieuwe foto's vrijgegeven van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde.
De foto's zijn gemaakt door fotograaf Christian Lambiotte.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 december 2015


Op 18 december 2015 heeft het Belgisch Hof via hun officiŽle Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Op 18 januari 2016 heeft het Belgisch Hof via hun officiŽle Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.
Het gezin was op museum bezoek geweest in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.


Foto: Koninklijk Paleis/Michel Burez, Museum voor Schone Kunsten


Nieuwe foto van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 8 februari 2016


Ter gelegenheid van de familievakantie van Koning Filip en Koningin Mathilde
is door het Belgische Hof op 8 februari 2016 via hun officiŽle Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Kroonprinses Elisabeth, Prins GabriŽl, Prins Emmanuel en Prinses Elťonore.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe postzegels van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 14 maart 2016


Op 14 maart 2016 zijn door Bpost (de Belgische Post) vier postzegelportretten van de kinderen van
Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde en ťťn postzegelgroepsportret van het hele gezin uitgegeven.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe portretfoto's van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 18 maart 2016


Op de vernieuwde website van het Belgische Hof staan nieuwe portretfoto's van de kinderen van
Koning Filip en Koningin Mathile en twee nieuwe foto's van de vier kinderen samen.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 13 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de Koninklijke Serres van Laken in 2016
is door het Belgische Hof op 13 april 2016 via hun officiŽle Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Kroonprinses Elisabeth, Prins GabriŽl, Prins Emmanuel en Prinses Elťonore.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe groepsfoto's van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 1 juli 2016


Op 1 juli 2016 spelen de Rode Duivels tegen Wales in de kwartfinales van het Europees Voetbalkampioenschap 2016.
Ter gelegenheid hiervan zijn er twee nieuwe groepsfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
De ene via hun officiŽle Twitteraccount en de andere via hun officiŽle Facebookaccount.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Vakantie foto's van Belgisch Koningspaar, 19 juli 2016


Vakantiebezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum en het Belgisch Stripcentrum te Brussel: samen genieten
van een fijne namiddag in onze hoofdstad! Schreef de Belgische Monarchie op Twitter en Facebook.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Nationale Feestdag BelgiŽ, 21 juli 2016


Op 21 juli 2016 vierde BelgiŽ zijn Nationale Feestdag.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


De kinderen gaan weer naar school, 1 september 2016Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Kerstconcert 2016, 21 december 2016


Op 21 december 2016 vond het jaarlijkse Kerstconcert plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde, 23 december 2016


Op 23 december 2016 is er een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Er staat bij: Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto's Koningin Mathilde en Koning Filip, 18 januari 2017


Er zijn in januari 2017 nieuwe portretfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Ook zijn er twee foto's van alleen de kinderen vrijgegeven en is er een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto Koningin Mathilde en Kroonprinses Elisabeth, 20 januari 2017


Op 20 janauri 2017 vierde Koningin Mathilde haar verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan gaf het Belgische Hof een nieuwe foto vrij van moeder en dochter.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Viering 80ste verjaardag Koningin Paola, 29 juni 2017


De Stichting Koningin Paola, Missing Children Europe en de Muziekkapel Koningin Elisabeth bieden een
concert aan ter ere van de 80ste verjaardag van H.M. Koningin Paola later dit jaar, op 11 september 2017.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Koninklijk gezin neemt deel aan reddingsoefening, 1 juli 2017


Demonstratie van reddingsoefening aan de kust te Middelkerke. Bedankt aan alle redders voor het harde werk deze zomer!


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Koninklijk gezin bezoekt Mercator Zeilschip, 1 juli 2017


Fijne uitstap aan de kust: Zeilschip Mercator bezocht in Oostende.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Belgische Nationale Feestdag, 21 juli 2017


Op 21 juli 2017 vierde de Belgische Koninklijke Familie de Nationale Feestdag met een Te Deum en een militaire parade.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Copyright © 2006-2017 http://www.koningsfan.dse.nl


Homepage