Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden


Op deze pagina staat de Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf Koning Willem I t/m Koningin Juliana.Koning Willem I van NederlandFoto: RVD/Koninklijke Verzamelingen

Willem Frederik van Oranje-Nassau wordt geboren op 24 augustus 1772 als
zoon van stadhouder Willem V en Prinses Wilhelmina van Pruisen.

Willem I bestuurt vanaf 1802 de Duitse vorstendommen Fulda en Corvey. Die kreeg hij als
compensatie van Napoleon Bonaparte voor het verlies van de Nederlandse domeinen in 1795.
Deze vorstendommen raakt hij in 1806 weer kwijt als hij in een nieuwe oorlog tegen Napoleon Pruisen steunt.
Hij trekt zich daarna terug op zijn Silezische bezittingen.

Tijdens de val van Napoleon verblijft de Prins van Oranje in Engeland. Op 30 november 1813 keert hij op verzoek
van enkele vooraanstaande Nederlanders terug naar Nederland en krijgt een enthousiast onthaal van de bevolking.
Op 2 december 1813 wordt hij uitgeroepen tot Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden. Hij wordt als soeverein
vorst ingehuldigd op 30 maart 1814 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Willem huwde op 1 oktober 1791 zijn volle nicht Wilhelmina van Pruisen.
Frederika Louise Wilhelmina werd geboren op 18 november 1774 als dochter van Koning Frederik Willem II van Pruisen
en Frederica Louisa van Hessen-Darmstadt. Wilhelmina was muzikaal en tekende niet onverdienstelijk, zij was uiterst
bescheiden en sober en meed zoveel mogelijk de openbaarheid.

Koning Willem I en Koningin Wilhelmina kregen 5 kinderen samen:
- Willem Frederik George Lodewijk (1792-1849)
- Willem Frederik Karel (1797-1881)
- Wilhelmina Frederika Louise Pauline Charlotte (1800-1806)
- Levenloos kind (30 augustus 1806)
- Wilhelmina Frederika Louisa Charlotte Marianne (1810-1883)

Op 12 oktober 1837 overlijdt Wilhelmina.
Zij is bijgezet op 26 oktober 1837 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft.

Op 17 februari 1841 hertrouwd Koning Willem I met Gravin HenriŽtte d'Oultremont de Wťgimont (28-02-1792).

In 1795 vocht Willem als erfstadhouder in het Staatse leger tegen de Franse invallers.
Willem kreeg in 1815 de Oostenrijkse Nederlanden toegezegd door Napoleon.
Op 16 maart 1815 nam hij de titel Koning der Nederlanden aan.
Er werd een nieuwe grondwet opgesteld.
Zo ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Op 21 september 1815 werd Willem in Brussel ingehuldigd als Koning Willem I.
Koning Willem 1 wordt in 1815 ook Groothertog van Luxemburg.

Willem was een grote economische ondernemer die veel investeringen deed in de Belgische industrie.
In 1824 stichtte hij de Nederlandse Handelmaatschappij. Ook was Willem verdienstelijk voor de Waterstaat.
Nieuwe kanalen en straatwegen werden aangelegd en ook spoorwegen kwamen er.
Hij wilde van Nederland een eenheidstaat maken, vooral op godsdienstig en taalkundig gebied.
In Vlaanderen werd Nederlands de officiŽle taal. Op 25 augustus 1830 brak de Belgische revolutie uit,
dat uitmondde in een onafhankelijk BelgiŽ. Willem stuurde zijn oudste zoon op veldtocht naar Brussel om de orde te herstellen.
Willem moest gedwongen in 1839 vrede sluiten met de jonge Belgische staat. In 1839 bij het Verdrag van Londen, erkende Nederland
het nieuwe Koninkrijk BelgiŽ. Willem werd na de definitieve afscheiding van BelgiŽ in 1839 Hertog van Limburg.
Ook werd toen de macht van de koning beperkt.

Dit en het afscheiden van BelgiŽ waren de voornaamste redenen om troonsafstand te doen op 7 oktober 1840,
ten gunste van zijn zoon Willem 11 die toen de troon besteeg, waarna Willem de naam en titel
Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau aanneemt.

Koning Willem 1 overlijdt in het Niederlšndische Palais in Berlijn op 12 december 1843.
Hij is bijgezet op 2 januari 1844 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft.

HenriŽtte overlijdt op 26 oktober 1864 in Kasteel Rahe in Laurensberg bij Aken.
Zij is bijgezet in het familiegraf te Wťgimont, BelgiŽ.

Koning Willem II van NederlandFoto: RVD/Koninklijke Verzamelingen

Willem Frederik George Lodewijk wordt geboren op 6 december 1792 als
zoon van de latere koning Willem I en Wilhelmina van Pruisen.

Willem kreeg een militaire opleiding en diende in het Pruisische leger.
In 1815 werd hij troonopvolger en nam dienst in het leger toen Napoleon ontsnapte.
Hij vocht als Nederlands bevelhebber tijdens de slag bij Waterloo waar hij als held van terug kwam.

Willem trad op 21 februari 1816 in het huwelijk met Grootvorstin Anna Paulowna van Rusland (Russisch: Anna Pavlovna)
geboren in Rusland op 18 januari 1795 als dochter van Paul I van Rusland.

Koning Willem II en Koningin Anna kregen vijf kinderen samen:
- Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (1817-1890)
- Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel (1818-1848)
- Willem Frederik Hendrik (1820-1879)
- Willem Alexander Frederik Ernst Casimir (1822-1822)
- Wilhelmina Marie Sophie Louise (1824-1897)

Willem kreeg nog drie buitenechtelijke kinderen:
Willem en Marianna der Nederlanden en Wilhelmus van Dijck.

Willem werd minister van defensie. In 1816 kwam hij in contact met de Franse revolutionairen
die de Bourbonmonarchie wilde afzetten en die een burgerlijk bestuur wilde invoeren.
Op 7 oktober 1840 besteeg Willem de troon als Willem II.
Op 28 november 1840 werd Willem II ingehuldigd.

In het Europese revolutiejaar 1848 zwicht Koning Willem II voor de wensen van een liberale oppositie.
Hij stemt in met een nieuwe Grondwet, die regelt dat de macht van de Koning wordt ingeperkt en dat de
volksvertegenwoordiging meer macht krijgt.

Op 17 maart 1849 overlijdt Koning Willem II in zijn Paleis in Tilburg.
Hij is bijgezet op 4 april 1849 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft.

Anna was aanvankelijk wel gelukkig aan het kroonprinselijk hof te Brussel. Na 1830 echter, in het meer
provinciale Den Haag, ging ze de weelde aan het Russische hof van haar jeugd steeds meer missen. Na de dood
van haar man werd ze erg eenzaam, ook al door de uiterst slechte relatie met haar schoondochter Sophie.

Koningin Anna overlijdt op 1 maart 1865.
Zij is bijgezet op 17 maart 1865 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft.

Koning Willem III van NederlandFoto: J.M. Rousel/RVD/Nationaal Archief

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk wordt geboren op 19 februari 1817
als zoon van Koning Willem II en Prinses Anna Paulowna.

Willem trad op 18 juni 1839 in het huwelijk met zijn nicht Sophie van WŁrttemberg.
Sophie is geboren op 17 juni 1818 als dochter van Catharina Paulowna en Koning Willem I van WŁrttemberg.
Het was een slecht huwelijk mede door Willemīs buitenechtelijke relaties en de tolerante en ambitieuze houding van zijn vrouw Sophie.
Sophie probeerde verschillende keren te scheiden maar dit werd telkens geweigerd door het hof.
Vanaf 1885 leefde het paar gescheiden van tafel en bed.

Koning Willem III en Koningin Sophie kregen drie zonen:
- Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik (1840-1879)
- Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel (1843-1850)
- Willem Alexander Karel Hendrik Frederik (1851-1884)

Op 3 juni 1877 overlijdt Koningin Sophie.
Zij is bijgezet op 20 juni 1877 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft.

Op 7 januari 1879 hertrouwd Willem met Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont.
Emma is geboren op 2 augustus 1858 als dochter van Vorst Georg Victor en Prinses Helena van Nassau.

Koning Willem III en Koningin Emma kregen samen ťťn kind, een dochter:
- Wilhelmina Helena Pauline Maria (31 augustus 1880- 28 november 1962)

Willem was Koning geworden op 17 maart 1849.
Op 12 mei 1849 werd Koning Willem III ingehuldigd.
Willem III had grote moeite met de inperking van de macht van de koning.
De eerste twintig jaar kenmerken zich door weerstand tegen de constitutionele monarchie.
Ook kwam er een Luxemburgse oorlog.

Willem III overlijdt op 23 november 1890.
Hij is bijgezet op 4 december 1890 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft.

Zijn dochter Wilhelmina besteeg de troon met Emma als regentes.
Tot 23 november 1839 maakte ook Luxemburg deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.
Na het overlijden van Koning Willem III kon zijn dochter Wilhelmina als vrouw haar vader in
Luxemburg niet opvolgen door de Salische Wet. Het hoofd van de andere tak van het Huis Nassau
volgde Koning Willem III als Groothertog van Luxemburg op.

Koningin-regentes Emma van NederlandFoto: J.M. Rousel/RVD/Nationaal Archief

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia wordt geboren op 2 augustus 1858 als
dochter van Vorst Georg Victor en Prinses Helena van Nassau.

Prinses Emma kreeg een christelijke opvoeding.
Ze was leergierig en sociaal bewogen. Voordat ze naar Nederland verhuisde,
kreeg ze les in Nederlandse taal en geschiedenis, want ze wilde een Nederlandse worden en blijven.

Op 7 januari 1879 huwt ze met Koning Willem III.
Het huwelijk zorgde voor een ommekeer in het leven van de koning: hun liefde bleek hem inwendig grote rust te geven.
Van Emma moest Willem huishoudelijker gaan leven.

Op 31 augustus 1880 werd Emma moeder van Wilhelmina.

Willem ontmoette Emma toen hij kennismaakte met Emmaīs drie jaar oudere zus Pauline die hij eerst ten huwelijk vroeg.
Maar hij huwde later toch Emma, bij haar werd hij gelukkig en vond hij rust.

Emma leidde de eerste jaren een onbezorgde tijd en wijdde zich volledig aan de opvoeding van Wimmy.
Maar toen overleed deze ook van alle drie de troonopvolgers, nu werd Wilhelmina de troonopvolgster.
Emma nam het regentschap waar voor Koning Willem III van 20 tot en met 23 november 1890 en voor haar
dochter Koningin Wilhelmina van 8 december 1890 tot 31 augustus 1898.

Ze zette zo veel mogelijk de lijn van Koning Willem III voort, maar toch met een eigen aanpak.
Al direct trof zij maatregelen om elke minister eenmaal in de veertien dagen persoonlijk te spreken,
anders dan haar overleden man hield zij zich nauwgezet aan de regels van de constitutionele monarchie.
Ze heeft drie keer te maken gehad met een kabinetsformatie.
Emma besteedde ook veel aandacht aan de opvoeding van haar dochter.
Emma zette zich volledig in voor tuberculose (toen volksziekte nummer 1), en deed veel aan liefdadigheid.
Koningin Emma bereidt haar dochter in die jaren goed voor op het vervullen van het Koningschap. Als regentes
herstelt zij het aanzien van de monarchie door haar verstandig en waardig optreden. Bovendien vergroot zij de
populariteit van de dynastie door met haar dochter in het land vele bezoeken af te leggen. Na de inhuldiging van
Koningin Wilhelmina treedt zij terug maar behoudt een belangrijke plaats in de Nederlandse samenleving.


Foto: J.M. Rousel/RVD/Nationaal Archief

Koningin Emma overlijdt op 20 maart 1934 in het Paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag.
Zij is bijgezet op 27 maart 1934 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft.

Koningin Wilhelmina van NederlandFoto: Franz Ziegler/RVD/Nationaal Archief

Wilhelmina Helena Pauline Maria wordt geboren op 31 augustus 1880
als dochter van Koning Willem III en Koningin Regentes Emma.

Toen Willem III stierf op 23 november 1890 werd Wilhelmina Koningin,
tot haar 18 de regeerde Emma als regentes.

Op 6 september 1898 werd Wilhelmina ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
De Grondwet van 1814 stelt dat de oudste zoon van de vorst (of zijn zonen) hem opvolgt,
en anders de broer van de vorst of zijn zonen. Pas bij een algeheel gebrek aan mannen, wordt de
vorst opgevolgd door zijn oudste dochter. De eerste Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van
1815 beschrijft dezelfde regels. In de Grondwet van 1887 werd het eerstgeboorterecht aangenomen,
waardoor het koningschap overgaat op de eerstgeboren zoon en bij gebrek aan zonen op de eerstgeboren dochter.
Toen in 1890 koning Willem III zoonloos stierf, kon als gevolg van deze regels Koningin Wilhelmina haar vader opvolgen als staatshoofd.


Foto: Franz Ziegler/RVD/Nationaal Archief

Op 16 oktober 1900 wordt de verloving van Koningin Wilhelmina met Heinrich Wladimir Albrecht Ernst,
Hertog van Mecklenburg- Schwerin bekend gemaakt. Heinrich Wladimir Albrecht Ernst is geboren op 19 april 1876
als zoon van Groothertog Friedrich Franz II van Mecklenburg en Prinses Marie von Schwarzburg-Rudolstadt.
Op 7 februari 1901 vond het huwelijk plaats tussen Koningin Wilhelmina en Heinrich.
De voornaam en roepnaam Heinrich werd op hun huwelijksdag officieel vernederlandst naar Hendrik.
Hendrik ontving op zijn trouwdag de titel Prins der Nederlanden met het predicaat Koninklijke Hoogheid.

Het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Henrik was geen gelukkig huwelijk.
Prins Hendrik werd buitengesloten van staatszaken en Koningin Wilhelmina maakte ook in
het huwelijk de dienst uit. Dit frustreerde Hendrik in grote mate, zodat hij zijn eigen leven ging leiden.
Prins Henrik begon buitenechtelijke relaties en kreeg buitenechtelijke kinderen.
Prins Hendrik maakte ook veel schulden.
Koningin Wilhelmina kreeg in de eerste jaren van haar huwelijk veel miskramen.
Op 30 april 1909 wordt hun een dochter Juliana geboren.
Heel het volk was blij, want anders ging de troon over op de Duitse tak.
Wilhelmina was een toegewijde moeder en speelde heel veel met haar dochter.


Foto: J.M. Rousel/RVD/Nationaal Archief

De regeerperiode van Koningin Wilhelmina kenmerkte zich door duidelijkheid en helderheid.
Wilhelmina bleek een krachtdadig vorstin, die goed gebruik maakte van haar bevoegdheden.
Ze wist waar de grenzen van haar macht lagen en had hier respect voor. Ze had niet veel met de politiek
en had veel conflict met haar ministers. In haar tijd ontwikkelde Nederland zich tot een industriŽle natie.

De laatste jaren van zijn leven ging de gezondheid van Prins Hendrik snel achteruit. Zijn reuma verhevigde
en hij werd te dik. In 1929 kreeg Prins Hendrik zijn eerste hartaanval. De tweede volgde op 28 juni 1934.
Nog geen maand later op 3 juli 1934 overleed Prins Hendrik in zijn kantoor aan een hartverlamming ten gevolge
van een langdurige niervergiftiging. Hij is bijgezet op 11 juli 1934 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft.
Pas na de dood van Hendrik zou Wilhelmina gaan begrijpen dat zij haar man nooit goed heeft begrepen.

Op 13 mei 1940 vertrok Koningin Wilhelmina met de regering naar Groot-BrittanniŽ omdat de Tweede Wereldoorlog was aangebroken.
In Londen gaf ze leiding aan de Nederlandse regering in Ballingschap. Via Radio Oranje lichtte zij het Nederlandse volk in.
Wilhelmina stimuleerde na de oorlog de wederopbouw van Nederland.


Foto: Pictorial Press/RVD/Nationaal Archief

In verband met haar slechte gezondheid legde Koningin Wilhelmina van 3 oktober tot 1 december 1947
en van 12 mei tot 30 augustus 1948 tijdelijk de regering neer. Haar dochter Juliana was toen regentes.
Op 4 september 1948 deed Wilhelmina definitief troonsafstand.
Na haar troonsafstand trok ze zich terug in Paleis Het Loo.

Koningin Wilhelmina sterft op 28 november 1962, 82 jaar oud.
Ze is bijgezet op 8 december 1962 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.

Koningin Juliana van NederlandFoto: Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina wordt geboren op 30 april 1909
als dochter van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik.


Foto: RVD/Nationaal Archief


Foto: Franz Ziegler/RVD/Nationaal Archief

Haar moeder trachtte Juliana een iets minder afgeschermde opvoeding te geven dan zij zelf had gehad.
Ze kreeg les in het paleis met een paar andere goed opgevoede meisjes.
Na vijf jaar lager onderwijs kreeg Prinses Juliana privťles op H.B.S.- / Gymnasiumniveau.
Op 30 april 1927 werd Prinses Juliana achttien jaar en grondwettelijk meerderjarig.
Daarmee was zij gerechtigd het Koninklijk gezag te aanvaarden.
Twee dagen later werd Juliana door haar moeder ingeleid in de Raad van State.

Van 1927 tot 1930 volgde Juliana colleges aan de Rijksuniversiteit Leiden. Die jaren woonde Prinses Juliana
met enkele medestudentes in Katwijk. De keuze van vakken werd enerzijds afgestemd op haar toekomstige taak als staatshoofd,
anderzijds op haar persoonlijke belangstelling voor literatuur en godsdienst. Tijdens haar studietijd nam Juliana actief
deel aan het studentenleven als lid van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). Haar studie werd bekroond
met een erepromotie tot doctor in de letteren en de wijsbegeerte. Promotor was de bekende historicus Johan Huizinga.

In de crisisjaren (begin jaren '30) oriŽnteerde de Prinses zich voornamelijk op sociaal terrein. Mede op haar
initiatief kwam het Nationaal Crisis Comitť tot stand, dat steun verleende aan de talrijke crisisslachtoffers.
Prinses Juliana werd erepresidente van het Comitť en was in die functie zeer actief. De Prinses volgde haar vader,
na diens overlijden in 1934, op als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

Op 8 september 1936 werd de verloving bekend gemaakt van Prinses Juliana met
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
Op 7 januari 1937 trouwt Juliana met Bernhard van Lippe-Biesterfeld.


Foto: Franz Ziegler/RVD/Nationaal Archief

Prinses Juliana en Prins Bernhard kregen samen vier dochters:
- Beatrix Wilhelmina Armgard (31 januari 1938)
- Irene Emma Elisabeth (5 augustus 1939)
- Margriet Francisca (19 januari 1943)
- Marijke Maria Christina (18 februari 1947)


Foto: RVD/Nationaal Archief

Prins Bernhard werd op 29 juni 1911 te Jena (Duitsland) geboren als oudste zoon van Prins Bernhard von Lippe
en Barones Armgard von Sierstorpff-Cramm. De Prins bracht zijn jeugd door op het ouderlijk landgoed Reckenwalde
(tegenwoordig Woynowo, Polen). De Prins bezocht het gymnasium in ZŁllichau en Berlijn, waar hij in 1929 zijn diploma behaalde.
Aan de handelshogeschool van Lausanne en aan de universiteiten van MŁnchen en Berlijn studeerde Prins Bernhard rechten.
In 1935 verkreeg hij aan de laatste universiteit de titel van Referendar Juris, vergelijkbaar met het doctoraal examen rechtsgeleerdheid.
Na zijn studie werd de Prins directiesecretaris bij de Parijse vestiging van het Duitse chemieconcern I.G. Farben.
Deze functie vervulde hij tot hij zich op 8 september 1936 verloofde met Prinses Juliana. Op 27 november van dat jaar
verkreeg de Prins bij wet het Nederlanderschap.


Foto: Schurman/RVD/Nationaal Archief

De Duitse invasie van 10 mei 1940 dwong Prinses Juliana en Prins Bernhard met beide kinderen naar Engeland uit te wijken.
De Prinses bleef daar een maand en reisde vervolgens met haar dochters door naar Canada, waar zij tot de bevrijding van
Nederland woonde in Rockcliffe, een voorstad van Ottawa. In april 1945 begaf de Prinses zich met Koningin Wilhelmina naar
het bevrijde deel van Nederland en vestigde zij zich te Breda. Daar werkte zij mee aan een hulpactie voor de bevolking van
het noordelijke deel van Nederland, die zwaar onder de Hongerwinter had geleden.
Op 2 augustus 1945 werd het Prinselijk gezin op Nederlandse bodem herenigd.

In Londen droeg Prins Bernhard, tussen 1940 en 1945 en vanaf september 1944 ook in Nederland, actief bij aan de geallieerde strijd
tegen het Naziregime. Als bevelhebber van de Nederlandsche Strijdkrachten nam de Prins in mei 1945 deel aan de capitulatieonderhandelingen
in Wageningen. Tijdens het verblijf in Londen behaalde de Prins zijn militaire vliegbrevet.

In 1948 werd Mevrouw M. Hofmans, alternatief genezeres, aangesteld ter behandeling van de oogziekte van Prinses Christina.
Mevrouw Hofmans werd de jaren erna een adviseur van Koningin Juliana. Na onderzoek van de commissie-Beel in 1956, op verzoek
van Koningin Juliana en Prins Bernhard, werden de contacten met mevrouw Hofmans beŽindigd.

In verband met haar slechte gezondheid legde Koningin Wilhelmina van 3 oktober tot 1 december 1947 en van 12 mei tot 30 augustus 1948
tijdelijk de regering neer. Haar dochter Juliana was toen regentes. Op 4 september 1948 deed Wilhelmina definitief troonsafstand.
Op 6 september 1948 vond de inhuldiging van Juliana als Koningin der Nederlanden plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.


Foto: RVD/Nationaal Archief

In 1949 tekende Koningin Juliana in het Koninklijk Paleis Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht van IndonesiŽ.
Na IndonesiŽ scheidde in 1975 ook Suriname zich af van het Koninkrijk der Nederlanden.
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werden de provincies Zeeland en Zuid-Holland getroffen door de Watersnoodramp.

Koningin Juliana verbond tevens haar naam aan de Stichting Koningin Juliana Fonds (het latere Juliana Welzijn Fonds dat op 27 juni 2002
is samengegaan met het Oranje Fonds, dat als doelstelling heeft het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie te stimuleren).


Foto: Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Medio jaren 70 bleek dat de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed in diverse landen regeringsfunctionarissen had benaderd
teneinde bepaalde aankopen te stimuleren. Hierbij werd ook de naam van Prins Bernhard in zijn functie van inspecteur-generaal der
krijgsmacht genoemd. In 1976 stelde het kabinet-Den Uyl de Commissie van Drie in om onderzoek te doen naar eventuele betrokkenheid
van Prins Bernhard hierbij. Naar aanleiding van het onderzoek legde Prins Bernhard zijn militaire functie neer.

Prins Bernhard was oprichter van het Prins Bernhard Fonds. Het Fonds werd in 1940 te Londen gesticht met het doel de oorlogsinspanningen
van de geallieerden te ondersteunen. Verder ondersteunt het Fonds projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door
middel van financiŽle bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. In 1999 werd de naam van het Fonds gewijzigd in Prins Bernhard
Cultuurfonds. In 1961 stichtte Prins Bernhard het World Wildlife Fund (WWF) en werd de eerste president daarvan.
Na zijn aftreden in 1977 werd de Prins benoemd tot Founder President. De Prins bleef daarna president van de Nederlandse afdeling
van het Wereld Natuur Fonds.


Foto: Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Als erkenning voor haar verdiensten op maatschappelijk terrein ontving Koningin Juliana in 1964
een eredoctoraat in de sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op 30 april 1980 deed Juliana troonsafstand ten gunste van haar dochter Beatrix.
Na haar aftreden wilde Juliana weer Prinses Juliana genoemd worden.
Juliana bleef hierna nog actief en verscheen regelmatig in het openbaar.


Foto: Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Dam/RVD/Nationaal Archief

In 1998 was de laatste keer dat Juliana in het openbaar verscheen.
Hierna leed ze aan geheugenverlies en werd haar gezondheid slechter.

Op 20 maart 2004 overlijdt Prinses Juliana in haar slaap aan de gevolgen van een longontsteking, op 94 jarige leeftijd.
Ze is bijgezet op 30 maart 2004 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.

Op 1 december 2004 overlijdt Prins Bernhard.
Hij is bijgezet op 11 december 2004 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.


Copyright © 2006-2017 http://www.koningsfan.dse.nl


Homepage