Prins Constantijn en Prinses Laurentien
Foto: RVD


Constantijn


Constantijn Christof Frederik Aschwin Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
Jonkheer van Amsberg is op 11 oktober 1969 geboren in Utrecht als derde zoon van
Prinses Beatrix en Prins Claus.
Prins Constantijn heeft twee broers, Koning Willem-Alexander (1967) en Prins Friso (1968-2013).


Foto: Prins Constantijn in 1969, RVD

Prins Constantijn volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn.


Foto: Prins Constantijn in 1978, RVD


Foto: RVD

En behaalde in 1987 het vwo-examen aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag.
Aansluitend volgde de Prins een jaar lang talencursussen in Frankrijk en Italië.

De Prins studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en behaalde zijn meesterstitel in 1995
in de richting burgerlijk recht. In 2000 volgde hij een MBA-studie aan het European Institute of
Business Administration (INSEAD) te Fontainebleau in Frankrijk.

Laurentien


Laurentien wordt geboren op 25 mei 1966 als Petra Laurentien Brinkhorst.
Ze is het eerste kind van Laurens Jan Brinkhorst en Jantien Heringa.
Later krijgt ze nog een broertje.


Foto: Laurentien Brinkhorst met haar ouders en broer in 1970, RVD


Foto: Laurentien Brinkhorst in 1972, RVD

Prinses Laurentien bezocht eerst de middelbare school in Den Haag en behaalde haar baccalauréat A,
aan het Lycée Français in Tokio.
Prinses Laurentien studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 1986 haar propedeuse
geschiedenis behaalde. In 1989 verkreeg zij een Bachelor of Arts in de politieke wetenschappen aan
de University of London (Queen Mary College). In juli 1991 haalde de Prinses haar Master of Journalism
aan de University of California te Berkeley in de Verenigde Staten.


Gezin


Op 16 december 2000 wordt de verloving van Constantijn met Laurentien bekend gemaakt.
Op 17 mei 2001 vond het burgerlijk huwelijk plaats in Den Haag.
De kerkelijke inzegening vond plaats op 19 mei 2001 in de Grote of St. Jacobskerk, ook in Den Haag.

Op 8 juni 2002 is hun dochter Eloise geboren.
Op 21 maart 2004 is hun zoon Claus-Casimir geboren.
Op 3 juni 2006 is hun tweede dochter Leonore geboren.


Foto: Geboorte van Gravin Eloise in 2002, RVD


Foto: Geboorte van Graaf Claus-Casimir in 2004, RVD


Foto: Geboorte van Gravin Leonore in 2006, RVD


Foto: Geboorte van Gravin Leonore in 2006, RVD


Foto: Prins Constantijn en Prinses Laurentien met hun kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore in 2009, RVD


Foto: Gravin Leonore, Graaf Claus-Casimir en Gravin Eloise in 2012, RVD/Prins Constantijn


Foto: Gravin Eloise, RVD/Prins Constantijn


Foto: Graaf Claus-Casimir, RVD/Prins Constantijn


Foto: Gravin Leonore, RVD/Prins Constantijn

Leven en werk


Prins Constantijn is per 1 april 2013 werkzaam als Kabinetschef bij de Europese Commissie
voor het kabinet van Eurocommissaris mevrouw drs. N. Kroes, Commissaris voor Digitale Agenda.

De Prins begon zijn werkzame leven bij het Kabinet van de Commissaris van de Europese Commissie,
mr. H. van den Broek. Hierna werkte de Prins als strategisch beleidsadviseur bij Booz Allen & Hamilton
in Londen. Ook was de Prins werkzaam als adviseur Europa-communicatie bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken en bij het Brusselse kantoor van RAND Europe, eerst als beleidsonderzoeker,
daarna als hoofd van het Information Policy and Economics Team en tot slot als hoofd van dit kantoor.
Vervolgens maakte de Prins opnieuw de overstap naar de Europese Commissie eerst als adviseur en
later als Adjunct Kabinetschef, Commissaris voor Digitale Agenda bij het kabinet van
Eurocommissaris mevrouw drs. N. Kroes.

Naast activiteiten als lid van het Koninklijk Huis,
heeft Prinses Laurentien eigen werkzaamheden als zelfstandig communicatieadviseur.
Sinds juni 2008 is de Prinses werkzaam bij de European Climate Foundation.
In 2009 richtte de Prinses de Missing Chapter Foundation op en verscheen haar eerste boek
van de kinderboekenreeks, Mr Finney, over duurzaamheid en klimaatverandering.
Het tweede Mr. Finney boek verscheen in februari 2011.
Het derde Mr. Finney boek verscheen op 5 november 2013.

Prinses Laurentien werkt verder veel samen met het WWF (Worldwide Fund for Nature)
onder andere aan het initiatief 'Rewilding Europe'.
Sinds 1 november 2012 is prinses Laurentien benoemd tot president van Fauna & Flora International,
een internationale natuurbeschermingsorganisatie die zich met name richt op de wereldwijde bescherming
van bedreigde diersoorten en ecosystemen. De Prinses was al sinds 2003 actief bij FFI,
eerst als lid van het Executive Committee en tot verkort vervulde zij de functie van vice-president.

Prinses Laurentien heeft speciale aandacht voor de bevordering van alfabetisering.
Sinds 2001 zet de Prinses zich hiervoor in.
In mei 2004 werd op haar initiatief de Stichting Lezen en Schrijven opgericht
waarvan Prinses Laurentien ook bestuursvoorzitter van werd.
Prinses Laurentien was van mei 2004 tot 1 januari 2014 bestuursvoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven.
Oud-minister Marja van Bijsterveldt is sinds 1 januari 2014 de nieuwe bestuursvoorzitter
van Stichting Lezen & Schrijven. Prinses Laurentien blijft als erevoorzitter nauw betrokken
bij de missie van Stichting Lezen & Schrijven.

Prinses Laurentien is op 24 maart 2009 benoemd als Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO,
waarmee ze zich ook wereldwijd zal inzetten voor de problematiek van laaggeletterdheid.
Sinds 1 februari 2011 is de Prinses voorzitter van de High Level Group on Literacy van de Europese Commissie.

Laurentien en Constantijn wonen in Brussel.

Functies


Prins Constantijn heeft de volgende maatschappelijke functies:
- Voorzitter van de Stichting 'The Hague Process on Refugees and Migration'
- Voorzitter Prins Bernhard Natuurfonds
- Lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam

Prins Constantijn heeft de volgende erefuncties:
- Erevoorzitter van het Prins Claus Fonds
- Beschermheer van de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
- Beschermheer World Press Photo
- Beschermheer Stichting Nederlandse Vioolconcoursen

Prinses Laurentien heeft de volgende erefuncties:
- Beschermvrouw van de NLBB, Vereniging van Leesgehandicapten
- Beschermvrouw van het Genootschap Onze Taal
- Erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken
- President Fauna & Flora International
- President van de Europese Culturele Stichting


Copyright © 2006-2015 http://www.koningsfan.dse.nl


Homepage