Prins Constantijn en Prinses Laurentien
Foto: RVD


Constantijn


Constantijn Christof Frederik Aschwin Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
Jonkheer van Amsberg is op 11 oktober 1969 geboren in Utrecht als derde zoon van
Prinses Beatrix en Prins Claus.
Prins Constantijn heeft twee broers, Koning Willem-Alexander (1967) en Prins Friso (1968-2013).


Foto: Prins Constantijn in 1969, RVD

Prins Constantijn volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn.


Foto: Prins Constantijn in 1978, RVD


Foto: RVD

En behaalde in 1987 het vwo-examen aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag.
Aansluitend volgde de Prins een jaar lang talencursussen in Frankrijk en Italië.

De Prins studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en behaalde zijn meesterstitel in 1995
in de richting burgerlijk recht. In 2000 volgde hij een MBA-studie aan het European Institute of
Business Administration (INSEAD) te Fontainebleau in Frankrijk.

Laurentien


Laurentien wordt geboren op 25 mei 1966 als Petra Laurentien Brinkhorst.
Ze is het eerste kind van Laurens Jan Brinkhorst en Jantien Heringa.
Later krijgt ze nog een broertje.


Foto: Laurentien Brinkhorst met haar ouders en broer in 1970, RVD


Foto: Laurentien Brinkhorst in 1972, RVD

Prinses Laurentien bezocht eerst de middelbare school in Den Haag en behaalde haar baccalauréat A,
aan het Lycée Français in Tokio.
Prinses Laurentien studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 1986 haar propedeuse
geschiedenis behaalde. In 1989 verkreeg zij een Bachelor of Arts in de politieke wetenschappen aan
de University of London (Queen Mary College). In juli 1991 haalde de Prinses haar Master of Journalism
aan de University of California te Berkeley in de Verenigde Staten.


Gezin


Op 16 december 2000 wordt de verloving van Constantijn met Laurentien bekend gemaakt.
Op 17 mei 2001 vond het burgerlijk huwelijk plaats in Den Haag.
De kerkelijke inzegening vond plaats op 19 mei 2001 in de Grote of St. Jacobskerk, ook in Den Haag.

Op 8 juni 2002 is hun dochter Eloise geboren.
Op 21 maart 2004 is hun zoon Claus-Casimir geboren.
Op 3 juni 2006 is hun tweede dochter Leonore geboren.


Foto: Geboorte van Gravin Eloise in 2002, RVD


Foto: Geboorte van Graaf Claus-Casimir in 2004, RVD


Foto: Geboorte van Gravin Leonore in 2006, RVD


Foto: Geboorte van Gravin Leonore in 2006, RVD


Foto: Prins Constantijn en Prinses Laurentien met hun kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore in 2009, RVD


Foto: Gravin Leonore, Graaf Claus-Casimir en Gravin Eloise in 2012, RVD/Prins Constantijn


Foto: Gravin Eloise, RVD/Prins Constantijn


Foto: Graaf Claus-Casimir, RVD/Prins Constantijn


Foto: Gravin Leonore, RVD/Prins Constantijn

Leven en werk


Prins Constantijn is per 1 februari 2015 speciaal adviseur van de vice-voorzitter van de Europese Commissie,
Andrus Ansip, verantwoordelijk voor de Digitale Interne Markt. Daarnaast is de Prins vice-voorzitter van de
internationale 'circle of influencers' voor de StartupDelta, een initiatief voor het versterken van het
ondernemersklimaat voor startende bedrijven in Nederland en het aantrekken van buitenlandse starters.
In april en mei van 2015 zal Prins Constantijn als Eisenhower Fellow een studiereis door de VS maken.

Tot november 2014 was Prins Constantijn werkzaam als Kabinetschef van voormalig vice-voorzitter
van de Europese Commissie mevrouw Neelie Kroes.

De Prins begon zijn werkzame leven bij het Kabinet van de Commissaris van de Europese Commissie,
mr. H. van den Broek. Hierna volgde de Prins een MBA opleiding in INSEAD te Fontainebleau en liep
hij stage bij de International Finance Corporation in Washington DC. Vervolgens werkte hij als
management consultant bij Booz Allen& Hamilton in Londen en als beleidsonderzoeker voor RAND Europe
in Leiden en Brussel, waar hij later hoofd werd van het Information Policy and Economics Team.
Voor RAND Corporation richtte hij in 2008 het Brusselse kantoor op, waaraan hij twee jaar leiding heeft gegeven.

Ook was de Prins van 2003 tot 2008 werkzaam als adviseur Europa-communicatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naast haar activiteiten als lid van het Koninklijk Huis heeft Prinses Laurentien verschillende professionele activiteiten.
Zo is zij Fellow bij de European Climate Foundation, Special Advisor voor Rewilding Europe en Senior adviseur bij de Haven
van Rotterdam. In 2009 richtte de Prinses de Missing Chapter Foundation op en verscheen haar eerste boek van de kinderboekenreeks
Mr Finney, over duurzaamheid en klimaatverandering. Het tweede Mr Finney-boek verscheen in februari 2011, het derde in november 2013.

Sinds eind 2012 is Prinses Laurentien president van Fauna & Flora International (FFI), een internationale natuurbeschermingsorganisatie
die zich met name richt op de wereldwijde bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen. De Prinses was al sinds 2003 actief bij FFI,
eerst als lid van het Executive Committee en Vice-President, tot haar benoeming als President.

Tot 2003 heeft Prinses Laurentien gewerkt in diverse internationale communicatiefuncties, o.a. bij Weber Shandwick en Edelman PR Worldwide.

Sinds 2001 zet Prinses Laurentien zich in voor de bevordering van geletterdheid. In mei 2004 werd op haar initiatief Stichting Lezen & Schrijven
opgericht. De stichting heeft als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in Nederland en internationaal.

Op 24 maart 2009 is Prinses Laurentien benoemd als Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO, waarmee ze zich ook wereldwijd inzet voor de
problematiek van laaggeletterdheid. De Prinses werd op 1 februari 2011 voorzitter van de High Level Group of experts on Literacy (HLG) van
de Europese Commissie, die in 2012 zijn eindrapport presenteerde. De HLG gaf daarin aanbevelingen voor een structurele
Europese aanpak van laaggeletterdheid.

Sinds 1 januari 2014 is Prinses Laurentien erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, nadat zij het voorzitterschap
heeft overgedragen aan Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In haar functie als erevoorzitter blijft de Prinses nauw betrokken bij het aanpakken van laaggeletterdheid.
Zij geeft met name richting aan de internationale inspanningen van de stichting, zoals binnen het
European Literacy Policy Network (ELINET) en het programma Public Libraries 2020.

Laurentien en Constantijn wonen in Brussel.

Functies


Prins Constantijn heeft de volgende maatschappelijke functies:
- Voorzitter Raad van Advies SIDN Fonds
- Voorzitter Raad van Advies van de Stichting 'The Hague Process on Refugees and Migration'
- Voorzitter Prins Bernhard Natuurfonds
- Lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam

Prins Constantijn heeft de volgende erefuncties:
- Erevoorzitter van het Prins Claus Fonds
- Beschermheer van de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
- Beschermheer World Press Photo
- Beschermheer Stichting Nederlandse Vioolconcoursen

Prinses Laurentien heeft de volgende erefuncties:
- Beschermvrouw van de NLBB, Vereniging van Leesgehandicapten
- Beschermvrouw van het Genootschap Onze Taal
- Beschermvrouw Expertisecentrum handicap + studie
- Erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken
- President Fauna & Flora International
- President van de Europese Culturele Stichting


Copyright © 2006-2015 http://www.koningsfan.dse.nl


Homepage